Begrens søket etter

Kategori
Tidsrom
Regelverk
Konkurranseform
Saken gjelder
Avgjort av

Søkeresultat

Søk på gav 3462 treff.

Sorter på Relevans / Nyeste først

Dato: 14.05.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av:
Saken gjelder:
Innklagede har gjennomført en plan- og designkonkurranse for prosjektering av nytt regjeringskvartal. Klager anfører at det foreligger rådgiverinhabiltet fordi valgte leverandør hadde vesentlig informasjon som innklagede ikke hadde gitt de øvrige tilbyderne. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverkelverkets krav til juryens uavhengighet og anonymitet. Videre anfører klager at innklagede har brutt regelverket ved at ansatte hos Statsbygg må anses inhabile.
Dato: 09.05.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av: Sekretariat
Saken gjelder: Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
Innklagede har kunngjort en konkurranse for renovering av nye Aspåsen skole. Klager anfører at kravspesifikasjonen inneholder krav som er i strid med forbudet mot å henvise til bestemte fabrikat.
Dato: 08.05.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av:
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse
Innklagede har gjennomført en konkurranse om levering av konsulenttjenester i forbindelse med planlegging, administrering og gjennomføring av et menneskerettighetsprosjekt i Angola. Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved ikke å kunngjøre konkurransen i henhold til forskriften del II og del III. Videre anfører klager at innklagede ikke har evaluert tilbudene i tråd med de fastsatte tildelingskriteriene. Klager anfører også at innklagede har gitt en mangelfull begrunnelse for tildelingsbeslutningen.
Dato: 07.05.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av:
Saken gjelder: Begrunnelse, Reelle forhandlinger
Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling om totalentreprise for nytt snorloft. Klager anfører at innklagedes utvidede invitasjon til forhandling er i strid med regelverket. Videre anfører klager at innklagede har brutt regelverket ved ikke å overholde sin plikt til å veilede klager underveis i forhandlingsfasen. Avslutningsvis anfører klager at innklagede ikke har overholdt plikten til å grunngi poenggivningen i konkurransen.
Dato: 04.05.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av:
Saken gjelder: Innsyn/taushetsplikt, Tildelingsevaluering
Innklagede har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse for kjøp av lunsj og møtemat til Statens strålevern. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser.
Dato: 03.05.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av:
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale om vintervedlikehold. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å anvende et ulovlig tildelingskriterium. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av tilbudene.
Dato: 02.05.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Evaluerings- eller prismodell, Tildelingsevaluering
Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om rammeavtaler vedrørende luftbehandlingstjenester og materiell. Klager har anført at innklagede har brutt regelverket ved å benytte en evalueringsmodell som ikke var i tråd med beskrivelsen i konkurransegrunnlaget. Klager har videre anført at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise de to lavest prisede tilbudene på grunn av unormalt lave priser og fordi leverandørene ikke var lærebedrifter.
Dato: 02.05.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av:
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse
Dato: 27.04.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av tilbud
Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling for anskaffelse av sykesignalanlegg. Klager ble avvist i konkurransen. Klager har anført at innklagede ved å avvise klager har brutt regelverket.
Dato: 27.04.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Evaluerings- eller prismodell
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for kjøp av trykkeri- og kopieringstjenester. Klager har anført at kommunen har brutt regelverket ved ikke å kontrollere valgte leverandørs unormalt lave pris, ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud som følge av vesentlige avvik og ved å benytte en ulovlig evalueringsmodell.
Dato: 24.04.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
Dato: 24.04.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Begrunnelse, Ettersending/supplering, Tildelingsevaluering
Dato: 20.04.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: KARS Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse
Dato: 19.04.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av: Sekretariat
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering
Dato: 17.04.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ELOK Avgjort av: Sekretariat
Saken gjelder: Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
Dato: 13.04.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ALBS Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
Dato: 13.04.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av: Sekretariat
Saken gjelder: Tildelingsevaluering
Dato: 12.04.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Habilitet, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av rammeavtale for bistand med avhending av materiell. Klager anfører at valgte leverandør skulle ha vært avvist fordi tilbudet inneholdt avvik fra kravspesifikasjonens krav til habilitet.
Dato: 12.04.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Annet
Innklagede kunngjorde en konkurranse for anskaffelse av evaluering av jobbskolen. Klager anfører at valgte leverandør skulle vært avvist, og at innklagede har brutt regelverket ved å kommunisere med valgte leverandør utenom de angitte kanaler i forbindelse med konkurransen.
Dato: 11.04.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Tildelingsevaluering