Begrens søket etter

Kategori
Tidsrom
Regelverk
Konkurranseform
Saken gjelder
Avgjort av

Søkeresultat

Søk på gav 3507 treff.

Sorter på Relevans / Nyeste først

Dato: 12.09.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av: Nemndsleder
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse
Dato: 12.09.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av:
Saken gjelder: Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for kjøp av ladeanlegg for elbil. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket for offentlige anskaffelser.
Dato: 11.09.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om oppføring av kommunale boliger og omsorgsboliger. Klager anfører at innklagede har brutt forskriften § 24-2 (1) bokstav a ved ikke å avvise valgte leverandør. Klager anfører også at utformingen av tildelingskriteriene, og evalueringen av tilbudene er i strid med de grunnleggende prinsippene i loven § 4.
Dato: 11.09.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering
Dato: 11.09.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: MAKN Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering
Dato: 11.09.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av tilbud
Dato: 10.09.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: KRCL Avgjort av: Sekretariat
Saken gjelder: Annet
Dato: 07.09.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av:
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av elektro- og SRO-arbeid i forbindelse med bygging av vei. Klager har anført at valgte leverandør ikke har dokumentert å oppfylle kvalifikasjonskravene, og at innklagede derfor har brutt regelverket ved å tildele leverandøren kontrakten. Subsidiært har klager anført at konkurransen må avlyses på grunn av uklare kvalifikasjonskrav.
Dato: 07.09.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av:
Saken gjelder: Tildelingsevaluering
Dato: 07.09.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av:
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5
Dato: 05.09.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av: Nemndsleder
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Tildelingsevaluering
Innklagede har gjennomført en konkurranse for leie av lokaler til felles tannklinikk for Moss-regionen. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved tildelingsevalueringen. Det anføres også at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist.
Dato: 31.08.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for kjøp av inventar til Karihola barnehage. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klagers tilbud fra konkurransen.
Dato: 31.08.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en kontrakt om oppgradering av elektriske og styringstekniske installasjoner i Gudvanga- og Flenjatunnelen på E16. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å avvise klager fra konkurransen. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør.
Dato: 31.08.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: BEMA Avgjort av: Sekretariat
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av tilbud, Endring av konkurransegrunnlag
Dato: 30.08.18 - Kategori: Deleted Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av:
Saken gjelder:
Dato: 28.08.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: KRCL Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering
Dato: 28.08.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering, Annet
Dato: 27.08.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse
Dato: 23.08.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av:
Saken gjelder: Tildelingsevaluering
Innklagede har gjennomført en konkurranse etter forsyningsforskriften del I for anskaffelse av nytt prosessanlegg til nybyggingen av Tangen renseanlegg i Sauda kommune. Klager anfører at evalueringen av tilbudene under tildelingskriteriet "Oppgaveforståelse og kvalitet" er i strid med de grunnleggende kravene i loven § 4.
Dato: 22.08.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av: Sekretariat
Saken gjelder: Tildelingsevaluering