Begrens søket etter

Kategori
Tidsrom
Regelverk
Konkurranseform
Saken gjelder
Avgjort av

Søkeresultat

Søk på gav 3444 treff.

Sorter på Relevans / Nyeste først

Dato: 15.03.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av:
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse
Innklagede har gjennomført en konkurranse om anskaffelse av leie av nybygg for folkebibliotek. Klagerne anfører at kontrakten som ble inngått med valgte leverandør innebærer en vesentlig endring av kontraktsvilkårene slik de fremgikk av konkurransegrunnlaget, slik at det er gjennomført en ulovlig direkteanskaffelse.
Dato: 13.03.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Ulovlig direkte anskaffelse
Dato: 13.03.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Ulovlig direkte anskaffelse
Dato: 13.03.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 5, Frister, Tildelingsevaluering
Dato: 13.03.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud
Dato: 12.03.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av:
Saken gjelder: Habilitet, Tildelingsevaluering
Innklagede har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse for etablering av Byhavnen i Grimstad kommune. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved at en av innklagedes konsulenter var inhabil. Klager viser også til en rekke forhold ved tildelingsevalueringen som klager mener utgjør et brudd på anskaffelsesregelverket.
Dato: 09.03.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av:
Saken gjelder: Begrunnelse, Feil i/uklart konkurransegrunnlag
Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale på maskinarbeid og vedlikehold av park, skog, gress og veier til Fredriksten festning. Klager har anført at innklagede brøt regelverket ved ikke å stille krav om bruk av lærlinger. Klager har videre anført at innklagede har brutt regelverket ved ikke å gi tilstrekkelig begrunnelse for tildelingen.
Dato: 06.03.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ELIS Avgjort av:
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Habilitet, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
Dato: 02.03.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud
Dato: 02.03.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: KARS Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Erstatning, Tildelingsevaluering
Dato: 02.03.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: KARS Avgjort av: Nemndsleder
Saken gjelder: Avvisning av leverandør
Dato: 02.03.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av leverandør
Dato: 02.03.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av:
Saken gjelder: Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Tildelingsevaluering
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for kjøp av møbler til Lade skole. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å omgjøre tildelingsbeslutningen uten å ha hjemmel for dette i forskriften.
Dato: 01.03.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ELIS Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av leverandør
Dato: 28.02.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, Ulovlig tildelingskriterium
Dato: 27.02.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering, Annet
Dato: 27.02.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av: Sekretariat
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse
Dato: 23.02.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av:
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Krav til ytelsen/teknisk spesifikasjon, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av elektro- og SRO-arbeid i forbindelse med bygging av vei. Klager har anført at valgte leverandør ikke har dokumentert å oppfylle kvalifikasjonskravene, og at innklagede derfor har brutt regelverket ved å tildele leverandøren kontrakten. Subsidiært har klager anført at konkurransen må avlyses på grunn av uklare kvalifikasjonskrav.
Dato: 22.02.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Annet
Innklagede gjennomførte en konkurranse for etablering av vann- og avløpsanlegg på strekningen Dramsvegen-Gøholtvegen. Klager anfører at valgte leverandør skulle vært avvist som følge av at selskapet ikke oppfylte krav til deltakelse i konkurransen. Videre anfører klager at det var i strid med loven § 4 at innklagede bare gjennomførte forhandlinger med valgte leverandør og ikke de øvrige tilbyderne.
Dato: 19.02.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av: Sekretariat
Saken gjelder: Tildelingsevaluering