Begrens søket etter

Kategori
Tidsrom
Regelverk
Konkurranseform
Saken gjelder
Avgjort av

Søkeresultat

Søk på gav 3529 treff.

Sorter på Relevans / Nyeste først

Dato: 14.11.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: KRCL Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium
Dato: 14.11.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: KRCL Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Evaluerings- eller prismodell, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Ulovlig tildelingskriterium
Dato: 13.11.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: ALBS Avgjort av:
Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for leie av buss til forsvarssektoren. Innklagede har lagt til grunn at den opprinnelige evalueringen var ulovlig og endret tildelingen som følge av dette. Klager anfører at innklagede ikke i tilstrekkelig grad har godtgjort at den første evalueringen var ulovlig, og at den etterfølgende omgjøringen av tildelingsbeslutningen for den aktuelle delen av konkurransen var ulovlig som følge av endring i skjønnsutøvelsen.
Dato: 13.11.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: ALBS Avgjort av:
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag
Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for kjøp av kontor-, skole-, institusjons- og barnehagemøbler og inventar. Klager anfører at konkurransegrunnlaget er uklart og at konkurransen av denne grunn må avlyses.
Dato: 12.11.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør
Dato: 12.11.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avklaring eller retting av tilbud, Avvisning av leverandør
Dato: 09.11.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ELOK Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav
Dato: 09.11.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av:
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse
Klager anfører at innklagede har foretatt ulovlige direkte anskaffelser ved å forlenge avtaler om drift av asylmottak med flere driftsoperatører.
Dato: 08.11.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: ERGA Avgjort av:
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Avvisning av leverandør, Erstatning, Protokollføring, Annet
Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for arbeid i forbindelse med utskiftning av ventilasjonsanlegg. Klager har anført at innklagede brøt regelverket ved å tildele kontrakt til tidligere avvist leverandør, at innklagede ikke hadde saklig grunn til å avlyse konkurransen og at kravet om etterprøvbarhet ble brutt på grunn av manglende protokollføring og manglende møtereferater. Klager har bedt nemnda uttale seg om hvorvidt vilkårene for erstatning er oppfylt.
Dato: 06.11.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av: Sekretariat
Saken gjelder: Avvisning av tilbud
Dato: 29.10.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: BEMA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Evaluerings- eller prismodell, Ulovlig tildelingskriterium
Dato: 23.10.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Begrunnelse, Endring av konkurransegrunnlag, Erstatning, Klageadgang/klagefrist/karens, Tildelingsevaluering
Dato: 19.10.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av:
Saken gjelder: Tildelingsevaluering
Innklagede har gjennomført en åpen tilbudskonkurranse om nye porter på Husnes ambulansestasjon. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet.
Dato: 18.10.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: TOHO Avgjort av:
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Annet
Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kjøp av arbeidsklær. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud ikke var undertegnet av ansatte med fullmakt til å forplikte selskapet og dermed ikke var gyldig. Videre anfører klager at tilbudet skulle vært avvist som følge av manglende forpliktelseserklæringer fra underleverandører.
Dato: 18.10.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: PEAA Avgjort av:
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Innsyn/taushetsplikt, Tildelingsevaluering
Dato: 18.10.18 - Kategori: Innkomne Saker - Saksbehandler: LIRA Avgjort av:
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse
Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av asfalteringsarbeider.
Dato: 18.10.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: BEMA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Ettersending/supplering, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering
Dato: 17.10.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ALBS Avgjort av: Sekretariat
Saken gjelder: De generelle kravene i § 5, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium
Dato: 17.10.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: ALBS Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, De generelle kravene i § 5, Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Ulovlig tildelingskriterium, Annet
Dato: 17.10.18 - Kategori: Avgjort Saker - Saksbehandler: BEMA Avgjort av: Klagenemnda
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, De generelle kravene i § 5, Frister, Annet