Statistikk

Måned: År:

Alle måneder 2018

Faktisk saksbehandlingstid for Alle måneder 2018
Prioriterte rådgivende saker: 59 dager
Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
Rådgivende saker: 267 dager
Gebyrsaker: 188 dager
Kategorier: Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 47
Prioriterte rådgivende saker [?] 8
Rådgivende saker 36
Prioriterte gebyrsaker [?] 0
Gebyrsaker [?] 3
 
Alle avgjorte klagesaker 41
Antall saker med regelbrudd 17
Antall saker uten regelbrudd 8
Antall saker trukket av klager 4
Antall avviste saker 12