Statistikk

Måned: År:

Alle måneder 2018

Faktisk saksbehandlingstid for Alle måneder 2018
Prioriterte rådgivende saker: 60 dager
Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
Rådgivende saker: 278 dager
Gebyrsaker: 209 dager
Kategorier: Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 29
Prioriterte rådgivende saker [?] 6
Rådgivende saker 19
Prioriterte gebyrsaker [?] 0
Gebyrsaker [?] 3
 
Alle avgjorte klagesaker 25
Antall saker med regelbrudd 13
Antall saker uten regelbrudd 5
Antall saker trukket av klager 2
Antall avviste saker 5