Statistikk

Måned: År:

Alle måneder 2018

Faktisk saksbehandlingstid for Alle måneder 2018
Prioriterte rådgivende saker: 58 dager
Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
Rådgivende saker: 281 dager
Gebyrsaker: 218 dager
Kategorier: Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 90
Prioriterte rådgivende saker [?] 16
Rådgivende saker 67
Prioriterte gebyrsaker [?] 0
Gebyrsaker [?] 7
 
Alle avgjorte klagesaker 76
Antall saker med regelbrudd 26
Antall saker uten regelbrudd 20
Antall saker trukket av klager 9
Antall avviste saker 21