Statistikk

Måned: År:

Alle måneder 2018

Faktisk saksbehandlingstid for Alle måneder 2018
Prioriterte rådgivende saker: 63 dager
Prioriterte gebyrsaker: 0 dager
Rådgivende saker: 310 dager
Gebyrsaker: 218 dager
Kategorier: Antall i perioden:
Alle innkomne klagesaker 112
Prioriterte rådgivende saker [?] 24
Rådgivende saker 78
Prioriterte gebyrsaker [?] 0
Gebyrsaker [?] 10
 
Alle avgjorte klagesaker 94
Antall saker med regelbrudd 35
Antall saker uten regelbrudd 26
Antall saker trukket av klager 9
Antall avviste saker 24