Klagenemndssekretariatet

Anneline Vingsgård

Direktør

Jonn Ramsvik Sannes

Nestleiar

Elisabeth Sætre

Seniorrådgjevar

Kari Sælen

Seniorrådgjevar

Peter Aadland

Seniorrådgjevar

Elin Økland

Rådgjevar

Line Rakner

Rådgjevar

Sunniva Mariero Leknes

Seniorrådgjevar/Permisjon

Alette Schreiner

Rådgjevar

Tora Holm

Rådgjevar

Erik Gabrielsen

Førstekonsulent

Kristoffer Clausen

Førstekonsulent

Bernt Bjørnsen Magnus

Førstekonsulent

Helen Spilde

Økonomi og HR

Betty Teigland

Administrasjon