Tone Kleven

Juridisk embetseksamen - vår 1989

1989-1991 - Telemark fylkesskattekontor, førstekonsulent

1991-2003 - advokatfullmektig og advokat

2003 - lagdommar Agder lagmannsrett