Jakob Wahl

Juridisk embetseksamen hausten 1978.

1979-80: Førstesekretær/konsulent, Justisdepartementet.
1981-82: Dommarfullmektig, Tønsberg byrett
1983: Sekretær, Det kriminalitetsforebyggende Råd
1984-87: Ordførar, Røyken kommune
1988-89: Personleg sekretær/politisk rådgjevar, Miljøverndepartementet
1990-04: Advokat, Landsorganisasjonen i Norge. Møterett for Høgsterett 1995. Avløysande avdelingsleiar frå 1999.
2004: Dommar, Borgarting lagmannsrett.

Andre verv:

Medlem av Arbeidsmiljølovutvalget, NOU 1992:20
Styreleiar i Buskerud Kommunerevisjon IKS siden 2002