Kontakt Klagenemndssekretariatet

Sentralbord: 55 19 30 00

E-post: post@knse.no


Postadresse

Klagenemndssekretariatet
Postboks 511 Sentrum
5805 Bergen

Besøksadresse

Zander Kaaes gate 7
5015 Bergen

Fakturaadresse

Leverandørar av varer og tenester til Klagenemndssekretariatet må nytte elektronisk faktura.

Fakturaer skal leverast i Elektronisk handels-format (EHF).

Vår elektroniske fakturaadresse er Klagenemndssekretariatet:

918 195 548

Merk fakturaen med referansenummeret som vert oppgjeven ved bestilling.

Meir informasjon: dfo.no/efb