2016/95 Heming IL


Innklaget: Heming IL — —
Klager: Oslo & Akershus Sport AS
Saksdokument: 2016-95 Klagenemndas avgjørelse.pdf
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse
Sammendrag Innklagede – et idrettslag – gjennomførte en konkurranse om oppføring av overtrykkshall og rehabilitering av to tennisbaner. Konkurransen ble gjennomført uten forutgående kunngjøring. Klager anførte at kontrakten var direkte subsidiert av det offentlige med mer enn 50 prosent, og at den derfor skulle ha vært kunngjort i henhold til regelverket, jf. forskriften § 1-2 (3). Innklagedes inngåelse av kontrakt med den valgte tilbyderen ble på denne bakgrunn anført å representere en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda fant at en eventuell fremtidig merverdiavgiftskompensasjon ikke var en direkte subsidie i forskriftens forstand. Klagers anførsel om ulovlig direkte anskaffelse førte derfor ikke frem.
Konkurranseform: Registrert inn: 22.06.16
Type avtale: Avsluttet: 01.03.17
Regelverk: Status: Avgjort
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse Avgjort av: Klagenemnda
Tjenestekategori:
Saksbehandler: PEAA