Nyhetsarkiv -

Nyheter for:

Nytt telefonnummer og postadresse

Fra 1.april blir kofa en del av det nyopprettede Klagenemndssekretariatet.

Nytt telefon nummer 55 19 30 00

Ny postadresse: Postboks 511 Sentrum, 5805 BERGEN