Nyhetsarkiv -

Nyheter for:

Nyhetsbrev 2

Denne gangen kan du lese om:

  • Stabil Klagetilstrømming til KOFA
  • Ny avgjørelse vedrørende krav som er omtalt som minimumskrav
  • Første sak i KOFA om dialog i en tilbudskonkurranse
  • Adgang til å endre evalueringsmodell etter tilbudsfristens utløp
  • Samspillskontrakt med samspillfase var ikke i strid med forhandlingsforbudet, men det var avtalt en ulovlig vesentlig endring i etterkant av kontraktsinngåelsen
  • Nytt kontonummer for klagegebyr
  • KOFA Konferansen 2017

Nyhetsbrev 2-2017