Nyhetsarkiv -

Nyheter for:

Nyhetsbrev 3-2018

I denne utgaven kan du lese om: 

- Gjelder anskaffelsesregelverket for din virksomhet

- To avgjørelser om konkretisering av tildelingskriteriene

- Gebyr til Norges Sjømatsråd AS for ulovlig direkte anskaffelse

- Tilknytningsforholdet mellom to leverandører gjennom eierskap og styre gav i seg selv ikke grunnlag for avvisning

 

Nyhetsbrev 3-2018