Nyhetsarkiv -

Nyheter for:

LEDIG VIKARIAT (1 år) OG MIDLERTIDIG ENGASJEMENT (7 mnd) FOR DYKTIGE JURISTER

Ønsker du å arbeide med mange ulike rettsfelt for de mest anerkjente juristene i Norge innen sitt fagfelt? I så fall bør du søke ledig stilling hos Klagenemndssekretariatet.

Klagenemndssekretariatet betjener seks nemnder: Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Konkurranseklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda, Frivillighetsregisternemnda og Medieklagenemnda. Fra 1. september 2018 skal Klagenemndssekretariatet også betjene Energinemnda.

Vi ser etter dyktige jurister, som arbeider raskt og systematisk for å få til en god løsning i den enkelte klagesak. Du må holde et høyt faglig nivå og kunne uttrykke deg presist, både skriftlig og muntlig. Det er også viktig at du har gode samarbeidsevner og trives med å arbeide selvstendig.

Arbeids- og ansvarsområder:
• Klagesaksbehandling for de ulike nemndene.
• Forefallende administrative oppgaver knyttet til klagesaksbehandlingen.
• Du må være villig til å arbeide med alle rettsfeltene som sekretariatet håndterer for de ulike nemndene.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Juridikum eller master i rettsvitenskap.
• Spesialkompetanse eller erfaring innenfor de regelverkene som organet håndterer samt innenfor forvaltningsrett, prosessrett og kontraktsrett.
• Gode eksamensresultater vil bli vektlagt.
• Du må ha høy arbeidskapasitet og trives med å arbeide under press.
• Det vil vektlegges positivt om du er faglig nysgjerrig og er motivert til på jobbe med de rettsfeltene som Klagenemndssekretariatet skal håndtere.
• Det vil telle positivt om du har erfaring som dommer-, politi- eller advokatfullmektig.
• Nyutdannede kan også søke.

Hos oss er de ansatte den viktigste ressursen. Vi vektlegger at alle har gode utviklings- og karrieremuligheter og trives med sine arbeidsoppgaver og kolleger. Vi har fleksible arbeidstidsordninger, kantineordning, trening i arbeidstiden og en god tjenestepensjon i Statens Pensjonskasse. Klagenemndssekretariatet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vår nye lokaler ligger sentralt i Bergen sentrum.

Lønn etter avtale i henhold til statens satser.

Har du spørsmål om stillingene, ta gjerne kontakt med:
• Direktør i Klagenemndssekretariatet Anneline Vingsgård på telefon 97472717 eller e-post anneline.vingsgard@knse.no

Se også våre nettsider www.klagenemndssekretariatet.no og www.kofa.no for mer info om arbeidsplassen og de nemnder organet betjener.

Søknadsfrist 9. mai 2018. Tiltredelse: så snart som mulig.

Om du har innvandrerbakgrunn, er overtallig eller har nedsatt funksjonsevne, må dette opplyses om i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova) § 25.

Se full utlysning her