Nyhetsarkiv -

Nyheter for:

Nyhetsbrev 1-2018

  • KOFA - 15 år som tvisteløsningsorgan
  • Fastsettelse av innholdet i kvalifiakasjonskrav
  • Avgjørelse om tildelingskriteriums egnethet
  • Avgjørelse om arbeidsmarkedsopplæring
  • Avgjørelse om ulovlig endring av meddelt evalueringsmodell

Datoen for KOFA konferansen blir 8.november


Nyhetsbrev 1 -2018.pdf