Siste avgjorte saker

Saksnr.Saksnr.Innklaget og avgjort
13.03.182017/47Time kommune
Brudd på regelverket
13.03.182018/23Forsvarsbygg
Brudd på regelverket
13.03.182017/118NAV Tiltak Rogaland
Brudd på regelverket
13.03.182017/121NAV Tiltak Rogaland
Brudd på regelverket
06.03.182017/99Skatteetaten
Trukket

Utvalgte saker

Kompensasjon av merverdiavgift ikke en direkte subsidie i forskriftens forstand

Klagenemnda tok i sak 2016/95 stilling til om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, kunne anses som en direkte subsidie etter forskriften § 1-2 (3).

Vedståelsesfristen var forlengt i tråd med regelverket, sjølv om dato og klokkeslett ikkje var angitt.

I klagenemnda si sak 2016/115 hadde innklaga gjennomført ein konkurranse med forhandling om "entreprise E51 Driftskontroll" i samband med utbygging av Odderøya renseanlegg. Klagar førte mellom anna fram at innklaga hadde brote regelverket ved å inngå kontrakt med valde leverandør utan at vedståelsesfristen hadde blitt forlengt på riktig måte. Dette var grunngjeve med at e-posten frå valde leverandør der det blei stadfesta at vedståelsesfristen blei forlengt, ikkje angav dato og klokkeslett. I forlenginga av dette hevda klagar at det måtte sjåast på som ei ulovleg direkte anskaffing å inngå kontrakt med valde leverandør.

  • Nytt fra KOFA
  • Medieomtale

20.12.2017

Nyhetsbrev 4 2017

KOFA året 2017 Her er årets siste nyhetsbrev og denne gangen kan du lese om ..

06.10.2017

Nyhetsbrev nr 3 2017

I denne utgaven kan du lese om: Leder ønsker velkommen til årets KOFA-ko..

30.06.2017

Nyhetsbrev 2

Denne gangen kan du lese om: Stabil Klagetilstrømming til KOFA Ny a..