Siste avgjorte saker

DatoSaksnr.Innklaget og avgjort
15.08.182017/101Oppland fylkeskommune
Brudd på regelverket
11.07.182017/108Åsnes kommune
Brudd på regelverket
10.07.182018/184Risør kommune
Brudd på regelverket
02.07.182018/161NAV Tiltak Oppland
Ikke brudd på regelverket
29.06.182017/163Bergen kommune
Ikke brudd på regelverket

Utvalgte saker

Kompensasjon av merverdiavgift ikke en direkte subsidie i forskriftens forstand

Klagenemnda tok i sak 2016/95 stilling til om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, kunne anses som en direkte subsidie etter forskriften § 1-2 (3).

Vedståelsesfristen var forlengt i tråd med regelverket, sjølv om dato og klokkeslett ikkje var angitt.

I klagenemnda si sak 2016/115 hadde innklaga gjennomført ein konkurranse med forhandling om "entreprise E51 Driftskontroll" i samband med utbygging av Odderøya renseanlegg. Klagar førte mellom anna fram at innklaga hadde brote regelverket ved å inngå kontrakt med valde leverandør utan at vedståelsesfristen hadde blitt forlengt på riktig måte. Dette var grunngjeve med at e-posten frå valde leverandør der det blei stadfesta at vedståelsesfristen blei forlengt, ikkje angav dato og klokkeslett. I forlenginga av dette hevda klagar at det måtte sjåast på som ei ulovleg direkte anskaffing å inngå kontrakt med valde leverandør.

  • Nytt fra KOFA
  • Medieomtale

04.07.2018

Nyhetsbrev 2-2018

Denne gangen kan du lese om Eit halvår med spennande KOFA-praksis G..

04.07.2018

KOFA konferansen 2018

Påmeldingen for årets konferanse er nå åpnet. Program og påmelding finner du h..

28.06.2018

Gebyr til Seljord kommune..

Den 28. juni 2018 ila Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) Seljord ko..