Siste avgjorte saker

Saksnr.Saksnr.Innklaget og avgjort
20.04.182017/182Helse Stavanger HF
Vedtak om overtredelsesgebyr
13.04.182018/79Hå kommune
Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
11.04.182018/80Bane Nor SF
Brudd på regelverket
05.04.182018/98Risør kommune
Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
05.04.182017/87Trondheim kommune
Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem

Utvalgte saker

Kompensasjon av merverdiavgift ikke en direkte subsidie i forskriftens forstand

Klagenemnda tok i sak 2016/95 stilling til om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, kunne anses som en direkte subsidie etter forskriften § 1-2 (3).

Vedståelsesfristen var forlengt i tråd med regelverket, sjølv om dato og klokkeslett ikkje var angitt.

I klagenemnda si sak 2016/115 hadde innklaga gjennomført ein konkurranse med forhandling om "entreprise E51 Driftskontroll" i samband med utbygging av Odderøya renseanlegg. Klagar førte mellom anna fram at innklaga hadde brote regelverket ved å inngå kontrakt med valde leverandør utan at vedståelsesfristen hadde blitt forlengt på riktig måte. Dette var grunngjeve med at e-posten frå valde leverandør der det blei stadfesta at vedståelsesfristen blei forlengt, ikkje angav dato og klokkeslett. I forlenginga av dette hevda klagar at det måtte sjåast på som ei ulovleg direkte anskaffing å inngå kontrakt med valde leverandør.

  • Nytt fra KOFA
  • Medieomtale

23.04.2018

LEDIG VIKARIAT (1 år) OG ..

Ønsker du å arbeide med mange ulike rettsfelt for de mest anerkjente juristene ..

23.04.2018

Gebyr til Helse Stavanger..

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) håndhever regelverket for offent..

05.04.2018

Nyhetsbrev 1-2018

KOFA - 15 år som tvisteløsningsorgan Fastsettelse av innholdet i kvalifiak..