Siste avgjorte saker

DatoSaksnr.Innklaget og avgjort
11.12.182017/134Nordreisa kommune
Brudd på regelverket
11.12.182017/189Kristiansand kommune
Ikke brudd på regelverket
10.12.182017/149Skånland kommune
Ikke brudd på regelverket
07.12.182017/151Modum kommune
Brudd på regelverket
07.12.182017/143Rakkestad kommune
Ikke brudd på regelverket

Utvalgte saker

Kompensasjon av merverdiavgift ikke en direkte subsidie i forskriftens forstand

Klagenemnda tok i sak 2016/95 stilling til om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, kunne anses som en direkte subsidie etter forskriften § 1-2 (3).

Vedståelsesfristen var forlengt i tråd med regelverket, sjølv om dato og klokkeslett ikkje var angitt.

I klagenemnda si sak 2016/115 hadde innklaga gjennomført ein konkurranse med forhandling om "entreprise E51 Driftskontroll" i samband med utbygging av Odderøya renseanlegg. Klagar førte mellom anna fram at innklaga hadde brote regelverket ved å inngå kontrakt med valde leverandør utan at vedståelsesfristen hadde blitt forlengt på riktig måte. Dette var grunngjeve med at e-posten frå valde leverandør der det blei stadfesta at vedståelsesfristen blei forlengt, ikkje angav dato og klokkeslett. I forlenginga av dette hevda klagar at det måtte sjåast på som ei ulovleg direkte anskaffing å inngå kontrakt med valde leverandør.

  • Nytt fra KOFA
  • Medieomtale

03.10.2018

Nyhetsbrev 3-2018

I denne utgaven kan du lese om:  - Gjelder anskaffelsesregelverket for din vir..

29.08.2018

Gebyr til Norges Sjømatrå..

Den 27. august 2018 ila Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) Norges S..

04.07.2018

Nyhetsbrev 2-2018

Denne gangen kan du lese om Eit halvår med spennande KOFA-praksis G..